Vielä yksi kaivo

Vaurautta niukkuuden keskellä

  1. Mooseksen kirjan luvusta 26 löydämme kertomuksen Jumalan huolenpidosta Iisakin kohdalla.

Nälänhätä runteli maata.

Nälänhädän keskellä Jumala käski Iisakia pysymään paikoillaan, maassa, jonka Hän Iisakille osoitti.

Vastoin kaikkia lainalaisuuksia (maassahan oli nälänhätä todennäköisesti kuivuuden takia) Iisak sai eräänä vuonna maksimaalisen sadon. Kertomuksessa puhutaan satakertaisesta sadosta toisin sanoen, jos Iisak kylvi 80 kg viljaa hehtaarille, hän sai 8 000 kg:n sadon. Se on suuri sato nykyäänkin, tehoviljelyn aikana.

Kertomus kuvaa kuinka Herra siunasi Iisakia:Iisak vaurastui vaurastumistaan ja oli lopulta hyvin rikas. Hänelle oli karttunut lampaita, vuohia, nautakarjaa ja paljon palvelusväkeä. – Ja kaikki tämä tapahtui kuivuuden keskellä.

Kateus astuu kuvioihin

Iisakia ympäröivä heimokansa alkoikadehtia Iisakia. He tukkivat kaivot, jotka Iisakin isä Aabraham oli aikanaan kaivanut ( kaivot, joita Iisak ilmeisesti käytti). Seudun kuningas Abimelek aneli Iisakia jättämään alueen, koska Iisakista yksinkertaisesti oli tullut liian mahtava.

Sinnikkyyden siunaus

Iisak teki työtä käskettyä ja siirtyi eteen päin. Hän kaivatti auki aikoinaan isänsä Aabrahamin kaivattamat kaivot, jotka filistealaiset olivat tukkineet. Iisak nimesi kaivot samoilla nimillä kuin isänsä Aabraham oli nimennyt.

Iisakin palvelijat tekivät uuden vesilöydön, kuivasta joen uomasta. (Paikasta, missä ei luulisi olevan vettä – ainakaan minun logiikalla.) Paikalliset paimenet alkoivat toraamaan vastaan: “Vesi kuuluu meille.” – Samoin kävi toisen vedenlöytämisyrityksen kanssa.

Sitten hän siirtyi sieltä pois ja kaivatti vielä uuden kaivon, eikä siitä enää syntynyt riitaa. 1. Moos. 26: 20b

Iisak antoi kaivolle nimen Rehobot (merkitsee ´tilaa´), koska koki, että Herra oli antanut hänelle ja hänen väelleen väljästi tilaa, niin että heillä oli tilaa levitä laajalle. (Vrt. 1. Moos. 26:22)

  1. Mooseksen kirjan luku 26 jatkuu kertomuksella siitä, kuinka Iisak siirtyi eteenpäin, Beersebaan.

Ensimmäisenä yönä Herra ilmestyi hänelle ja sanoi:

Minä olen sinun isäsi Abrahamin Jumala. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Pavleijan Abrahamin tähden minä siunaan sinua ja teen suureksi sinun jälkeläsitesi määrän. 1. Moos. 26: 24.

Luku jatkuu kertomuksella siitä, kuinka Abimelek tuli toisiin ajatuksiin nähdessään Jumalan huolenpidon Iisakin elämässä. Hän halusi tehdä sovinnon, solmia rauhan. (1. Moos. 26: 26-31)

Samana päivän tulivat Iisakin palvelijat kertomaan hänelle kaivosta, jota olivat olleet kaivamassa, ja sanoivat: ´Me löysimme vettä.´ 1. Moos. 26: 32

Miten kertomus sinulle avautuu?

Minulle kertomuksen viesti on vahva: Iisak oli sinnikäs. Hän ei jäänyt vaikeuksiin ja vastoinkäymisiin, tuleen makaamaan. Vaikeuksien ja vastoinkäymisten tullen Iisak jatkoi eteen päin.

Uskon näkökulmasta puhuttelee se, että Iisak kyseli Jumalansa tahtoa – ja Jumalan huolenpito seurasi Iisakia myös ahtaina aikoina.

Leave a Reply