Erämaa vai Luvattu maa?

Jumala lupasi 

 • vapauttaa orjuudesta kärsivän kansansa.
 • viedä heidät maahan, joka vuotaa maitoa ja hunajaa.
 • viedä heidät siihen maahan, joka kuului heille Hänen ja Aabrahamin tekemän liiton perusteella.

Erämaan piti olla vain lyhyt ajanjakso, välttämätön siirtymätaival.

Jumalan kansan kotimaa oli luvattu maa, ei erämaa

Totta kai Jumala on omansa kanssa erämaassakin, mutta mielemme tekee erämaassa usein meille kepposet – erityisesti, jos emme asemoi itseämme lujaakin lujemmin Jumalan lupauksiin ja pysymällä pysy niissä. Epämukavuus, maiseman samanlaisuus – ja mitä kaikkea muuta eramaahan kuuluukaan – saa aikaan helposti sen, että unohdamme Jumalan todellisuuden. Erämaa saa etsimään syyllisiä. Alamme nurkumaan – ja jopa (vastoin kaikkea realiteetteja) pitämään orjuutta parempana vaihtoehtona kuin erämaan läpikulkuja Luvattuun Maahan. 

Erämaamielialasta on tullut uusi orjuus. Tämä uusi orjuus ei tavoittele vapautta. Tässä uudessa orjuuden tilassa meitä hallitsee itsekeskeinen ja itseään täynnä oleva tapamme katsoa asiota. — Ehkä ensimmäistä kertaa maamme historiassa olemme lakanneet luomasta todellisuutta ympärillämme ja nousemaan ylemmä hengellisesti. Tällä hetkellä materialismi näyttää ennen näkemättömällä tavalla ohjaavan meitä. — Meitä ohjaa enemmänkin se, mitä meiltä puuttuu kuin kiitollisuus siitä, mitä meillä on. Hanttiin pistämisen sijaan hyväksymme ympäröivän maailman brutaaliuden ikään kuin se olisi tarkoitettu eikä sitä voisi muuttaa. Dr. Dwight Andrews kuvaa amerikkalaista kristillisyyttä 2019.

Tärkeä kysymys. Tärkeä vastaus:Missä määrin erämaametafora voidaan soveltaa kristityn elämään?

 • “Lopullinen Luvattu Maa” on Taivas ja ikuinen elämä. …mutta
 • Onko tämä aika, jonka elämme maan päällä erämaataival vai
 • Onko tämä aika, jonka elämme maan päällä sekä erämaataivalta että Luvattuun Maahan pääsemistä?

Määränpäämme ei ole pelkästään maallinen, vaan se on myös taivaallinen eikä määränpäämme ei ole pelkästään taivaallinen. Päämäärämme on myös elämä tässä ajassa Elävän Jumalan meille tarkoittamassa paikassa, jossa lepää hänen siunauksensa. 

Luvattu maa on 

 • Tuottavuuden ja hedelmän kantamisen paikka. 5. Moos. 30: 16. Työni kantaa hedelmää ja saan itsekin nauttia niistä. Jos joku vie viimeisetkin siemenperunat, jokin on vialla. (Esim. Tuomarien kirjan kertomus Gideonista, Tuom. 6)
 • Perintöosan ja omistajuuden paikka.  4. Moos. 33: 53. Joos. 15: 1. Minulla on jotakin, minkä olen saanut perinnöksi ja minkä omistan laillisella omistusoikeudella.
 • Vaino ja muut vihollisen hyökkäykset kuuluvat asiaan. Luvatussa maassa meillä on voitto viholliskansasta ts. vihollinen ei ole niskan päällä eikä koko ajan väijymässä (vaikka onkin olemassa ja saattaa hyökätä).
 • On mahdollista toteuttaa työn ja levon rytmiä.
 • Peruslöhtökohtaisesti terveys.
 • Tarpeiden täyttymys. Fil. 4: 19.
 • Lupausten täyttymys. 2. Kor. 1: 20. 
 • Shalom (laaja merkitys).

Tällä tavalla voimme välttää erämaan pitkittämisen. 

 1. Ehdoton luottamus Jumalaan. Jumala tietää erämaataipaleen oikean pituuden.
 2. Ehdoton luottamus Jumalan hyvyyteen ja huolenpitoon.
 3. Ehdoton luottamus profeetalliseen Sanaan. Ts. älä ala kivittämään Jumalan profeettoja. Jumalan elävää sanaa tai hengellisiä tiennäyttäjiä.
 4. Ehdoton luottamus Jumalan antamaan näkyyn.

Leave a Reply