Powered by ZigaForm version 4.0

Sano kyllä myönteiselle rukoukselle

Olen pysähtynyt pohtimaan rukousta – ja sitä, miten joskus rukous voi olla ristiriitaista: Toisaalta pyydämme Herraa täyttämään kaikki meidän tarpeemme – ja toisaalta valitamme puutetta. Olen ajatellut sitäkin, onko tällä jotain seurauksia rukouksiimme tulleisiin “vastauksiin”.

Mutta pyytäköön uskossa, lainkaan epäilemättä. Joka epäilee, on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa sinne tänne. Älköön sellainen luulko saavansa Herralta mitään, kahtaalle horjuva ihminen, epävakaa kaikessa mitä tekee. (Jaak 1: 5-7)

Jeesuksen opetuslapset pyysivät, että Jeesus opettaisi heitä rukoilemaan. Oletko koskaan ajatellut, miten myönteinen Isä meidän -rukous on? “Isä meidän” korottaa Isää Taivaassa

Isä meidän, joka olet taivaissa!

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi.

Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Isä meidän -rukouksesta löydämme lisäksi muutamia tärkeitä rukouksia: Päivittäisen leivän, velkojen/synnin anteeksiannon sekä varjeltumisen kiusauksilta/vapautuksen pahasta. – Ja vielä kerran kunnian ja voiman antamisen Herralle.

Sillä Sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti.

Julkaistu alun perin 8.12.2019

Pauliina Kuikka

pastori, valokuvaaja, sisällöntuottaja - pastor, photographer, content manager

Leave a Reply

Back to top
%d bloggers like this: