Sano kyllä myönteiselle rukoukselle

Oletko koskaan ajatellut, miten myönteinen Isä meidän -rukous on?