Narsistinen hengellisyys – Ihmettelyä ilmiön äärellä

Yksi suuri kriisini

Yksi suuria kriisejäni narsistisesta ympäristöstä (johon syvästi on liittynyt hengellisyys, koska osa narsistikokemuksistani on tapahtunut “hengellisessä” viitekehyksessä) irtaantuessani on ollut erottaa se, mikä on

  • narsistista tulkintaa uskosta ja elämästä ja mikä
  • uskon aitoa ja oikeaa ilmentymää ja aidosti Jumalan odotus meille.

Häikäilemättömästi “hengellinen”

Kokemukseni mukaan narsisti toimii hengellisessä viitekehyksessä kuin missä muussa tahansa, mistä näkee saavansa hyötyä. Koska narsisti lähtökohtaisesti on tunnekylmä, hänellä ei välttämättä ole aitoa tunnesidosta uskoon. Samalla tavoin narsisti kuvaillaan “ilman omaatuntoa” olevaksi, puhtaasti laskelmoivaksi henkilöksi. Sellainen hän on myös hengellisessä kentässä.

Tämä narsistinen käyttäytymismalli selittää sen, miten häikäilemättömästi narsisti käyttää hengellisyyttä omiin tarkoitusperiinsä. Joskus jopa niin röyhkeästi, että kenellekään ei tule mieleen edes epäillä hänen sanojensa ja tekojensa aitoutta.

Vaikka narsisti kertoo unista, näyistä, profetioista, ihmeistä, näitä ei välttämättä ole edes tapahtunut. Kysymys on vaikutusvallan saamisesta.

Vähemmän dramaattinen – mutta hengellisessä viitekehyksessä toimiva – tapa on opettaa Raamattua omista lähtökohdistaan käsin.

Minkä olen pistänyt merkille narsisteista hengellisessä kentässä, he voivat olla taitavia sanankäyttäjiä. He voivat puhua kuulijansa pyörryksiin. Välttämättä he eivät ole mitään uuttaluovia. Päinvastoin. Tarkemmin tarkastellen heidän suustaan voi löytyä paljon muiden tekstejä (he eivät vain aina muista mainita lähdettään – tai sitten ratsastavat – kuinkas muuten – julkisen röyhkeästi muiden maineella). Koska heiltä puuttuu tunne-elementti ja aito herkkyys ja empaattisuus, usko näyttäytyy usein mekaanisena ja kovana, lain- ja kouristuksenomaisenakin – vaikka säännöt voivat kovastikin poiketa sen mukaan, kenelle he puhuvat.

Aivan toinen lukunsa ovat “profeetta-automaatit”, joiden suusta tulee solkenaan “profetioita”. Karismaattisessa viitekehyksessä olen kohdannut myös nk. kielilläpuhuvia tapauksia. Nämä ovat hämmentävä kokemus. Ymmärrys kulisseissa olevasta epäaitoudesta ja petoksesta vs. “pyhän hengen toimintana” markkinoitu. Mikä on heidän omaa sielunvirtaa ja tarkkanäköisyyttä? Mikä ties mistä lähteestä kotoisin olevaa? – Pyhän Hengen aidon toiminnan sulkisin pois, koska ymmärrykseni mukaan Jumalan Pyhä Henki pysyy kaukana ihmisten manipuloinnista ja pettämisestä. – Onko mahdollista, että joissain tapauksissa heidän toimintansa lähenee okkultisissa piireissä ilmeneviä ilmöitä, joissa ihminen luulee olevansa valkeuden palveluksessa (esimerkiksi automaattikirjoitus tai kaukoparantaminen), vaikka tuskin on?

Erityisesti näen narsistien ratsastavan hengellisen liikehdinnän aallonharjoilla. Totta kai, koska silloin he saavat näkyvyyttä, mainetta ja kunniaa. Ilmiö ei ole uusi. Löydämme saman ilmiön Apostolien tekojen kertomuksessa Simon -noidasta.

Ongelma niin omalla kuin – huomaan – monien muidenkin kohdalla on se, että meillä menee/on mennyt aito hengellinen liikehdintä ja siinä toilailevat narsistit väärällä tavalla sekaisin. – Tai vaikka ei olisi narsistejakaan, ihmisen sielunelämä ja siinä piilevät voimat voivat sekoittaa kenttää pahastikin.

Olen äärettömän surullinen tästä

Ihan viime aikoina olen törmännyt karismaattisuutta ja nk. menestysteologiaa (…tämäkin riippuu todella paljon määritelmästä…, joidenkin liipasinsormi on valmis ampumaan kun lausutaan M-kirjain…) kritiikkiin, jonka juuret näen kuvaamassani sekaannuksessa. – Kurja tunnustaa, olen näihin kategorioihin itse asettunut jokunen vuosi sitten kärkevimmän kritiikkini aikoihin.

Haluan korostaa, että on oikeaa, aitoa, Sanan kuvaamaa Pyhän Hengen toimintaa. Siihen liittyy asioita, joita emme kykene tyhjentävästi selittämään. Jumala on yliluonnollinen edelleen. Hänen seurassaan voi tapahtua asioita, joita emme kykene selittämään. Tätä ei tee tyhjäksi hengellisessä kentässä torveltavan narsistin tms. sekasotku.

Menestysfobia voi kääntyä pahasti meitä itseämme vastaan, jos alamme pitää jokaista tyrskyä automaattisesti Jumalan tahtona, kun pelkäämme lankeavamme menestysteologian ansaan (tai saavamme menestysteologin maineen).

Kaikessa rauhassa – uutta kooten

Tässä vielä se kurja puoli, että tiedostammekin vahvistamme sitä, minkä luulemme olevamme oikein. Jos olemme hakeneet vauhtia hairahtuneesta karismaattisuudesta tai epäaidosta menestyksen missiosta, ymmärrämme, miten haimme vahvistusta oikeassaolemisellemme. Kritiikin hetkellä teemme samoin: Kieltäydymme kuulemasta vasta-argumentteja ja lukemasta puoltavaa kirjallisuutta kuin korkeintaan voimakkaasti suodattaen.

On tärkeää rauhoittua. Laittaa kaikki palat pöydälle ja alkaa koota uudestaan uskon, elämän ja opin rakennelmaa. Rauhallisesti. Kysellen. Tutkien. Vertaillen. – Ja avoimena. Ilman, että koko painollamme nojaamme mihinkään oveen kieltäen sitä avautumasta. Niin hyvä kuin tuskallinenkin on tarpeen käsitellä, jotta pääsemme vapaina jatkamaan elämään

Alun perin julkaistu 10.5.2015

Leave a Reply