Irtaantujan osa: Surusta eheyteen

Ahtaista (uskon)yhteisöistä tehdyt tutkimukset antavat viitteitä siitä, että useissa ahtaissa yhteisöissä henkilösuhteet keskittyvät tai jopa rajoittuvat “omiin”. Kun henkilö irtaantuu yhteisöstä, hänellä on joko harva sosiaalinen verkosto tai ei verkostoa ollenkaan.

Vakaumukselliselle, asiaansa uskovalle kristitylle yhteisö varsin todennäköisesti merkitsee paljon monella muullakin tasolla. Yhteisö edustaa hänelle oikeaa, totuutta, pyhää jne. Kun yhteisöä ei ole, on irtaantuja puilla paljailla monella tasolla elämässään. Joskus hän joutuu irtaantumaan sukulaisistaan, perheestään, muuttamaan paikkakuntaa, etsimään uuden työpaikan. jne.

Ei ole ihme, että irtaantuja kokee surua – jopa epätoivoa. Raivokaan ei ole mikään vieras tunne.

Kysymys on monentasoisesta asiasta, jossa kaikki liittyy kaikkeen.

Vähitellen – kuin surutyössä konsanaan – suru, epätoivo, raivo, jne. lieventyvät ja toivo saa tilaa. Eheytyminenkin vähitellen.

Alun perin julkaistu otsikolla Eheys 28.3.2011

Leave a Reply