Syvemmälle

“Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.”

Hepr. 11: 6

Uskomme ilmenee siinä, että uskomme, kuka ja millainen Jumala on ja kenenä ja millaisena Sana Hänet ilmoittaa. Emme voi emmekä saa mitata Jumalaa omilla mittareillamme.

Olen mieltänyt itseni “Sanan ihmiseksi” niin kauan kuin olen ollut uskossa.Olen lukenut ja tutkinut Sanaa, nojautunut Sanaan, jne.

Vieläkin syvemmälle

Olin kuuden vuoden tietämillä, kun lapsuudenkotiini kaivettiin uusi kaivo.Se tiedettiin, että katsotultaa kaivon paikalta löytyy vettä. Hyvä arvaus oli, että vesi löytyy viimeistään kolmen metrin syvyydestä.

Kaivinkoneen kuljettaja kaivoi kolmeen metsiin. Ei vettä. Sitten neljään metriin. Ei vettä.

Neljän metrin jälkeen alkoi kaivuuope-raatioon osallistuneilla olla epäuskoinen olo:Miten syvällä vesi oikein on? – Suunniteltiin jo toisen kaivinkoneen tuontia paikalle, jotta päästäisiin tarpeeksi syvälle.

Neljän ja puolen metrin syvyydessä alkoi vettä pulputa voimalla. Kuudesta metristä löytyi kallio. Sen syvemmälle ei enää pystytty kaivamaan.

Vettä kaivossa oli puolitoista metriä, ja vain yhtenä talvena jouduimme säännöstelemään veden käyttöä. Muutoin vesi riitti mainiosti.

Syksyyn taittuvaa vuotta miettiessäni kaivoepisodi palautui mieleeni hengellisenä kuvana.

Monet työkenttäni ja muutoinkin elämäni haasteet ovat vieneet entistäkin enemmän Sanan äärelle, kysymään: 

  • Mitä Sana sanoo tästä asiasta?
  • Mitä ovat Jumalan lupaukset asian suhteen?
  • Mitkä ovat Jumalan “reunaehdot”, joiden valossa Hänen lupauksensa toteutuvat?

5. Mooseksen kirjan ensimmäinen luku pysäytti minut. Luvussa kerrottu tarina piirtää eteemme kuvan

  • Jumalan lupauksista: Jumalan lupaama maa oli hyvä. Jumala lupasi viedä kansansa tuohon maahan. Jumala lupasi, että Hänen kansansa valloittaisi maan ja siten ottaisi sen omakseen.

Luvussa kerrottu tarina piirtää eteemme kuvan reaktioista Jumalan lupauksen edessä

  • Niistä, jotka näkivät tilanteen Jumalan Sanan valossa
  • Niistä, jotka näkivät tilanteen olosuh-teiden ja pelon luomien viholliskuvien ja tappionäkymien kautta.

Haastankin lukemaan Raamattua ja kysymään Jumalalta, mitä Hän haluaa puhua.

“Minä seison vartiopaikallani, asetun varustukseen ja tähystän, nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu, mitä hän valitukseeni vastaa.” Hab. 2: 1

Habakukin teksti jatkuu:

“Ja Herra vastasi minulle –” Hab. 2: 2

“Usko tulee kuulemisesta. Kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Vrt. Room. 10: 17.

– Seuraava askel onkin kuuliaisuus: se, että teemme kuulemamme mukaan. Vrt. Hepr. 11.

Leave a Reply