Viisauden ohjeita á la Jaakob

 Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen?

Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee.

Mutta jos teidän sydäntänne hallitsee katkera kateus ja riidanhalu, älkää vastoin totuutta kerskuko kuvitellulla viisaudellanne. Sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista, ihmisistä tulevaa, pahojen henkien viisautta.

Sillä siellä, missä kateus ja riidanhalu vallitsevat, on myös hillittömyyttä ja kaikenlaista pahaa.

Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä.

Vanhurskauden siemen kylvetään rauhan tekoina, ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat.

Jaak. 3: 14-16

Jaakobin opetus liittyy uskovan hedelmään erityisesti puheen alueella: miten terveen logiikan vastaista on, jos sama suu

  • ylistää Jumalaa ja
  • kiroaa Jumalan luomaa ihmistä

Jaakob haastaa lukijoitaan osoittamaan viisautensa ja ymmärtäväisyytensä viisautta ja sävyisyyttä heijastavilla teoilla. (Katkera) kateus ja riidanhalu on maallista, ihmisestä – ja jopa pahoista hengistä – lähtöihin olevaa ”viisautta”. Hedelmänä on ” hillittömyys ja kaikenlainen paha”. Hillittömyydeksi käännetty sana tarkottaa myös ´epäjärjestystä, sekaannusta ja ”turbulenssia”´.  Niillä ei ole mitään tekemistä ylhäältä tulevan viisauden kanssa; näitä hedelmänään tuottavan ihmisen olisi viisainta vaieta nk. viisaudestaan.

Ylhäältä tuleva viisaus on

  • puhdasta ja pyhää – aitoa ja todellista
  • rakentaa rauhaa; rauhalla tässä raamatullisen laaja merkityskirjo: ´messiaaninen rauha; rauha ja harmonia ihmisten välillä, taistelun ja sodan puuttumista sekä näiden hedelmänä turvallisuutta, hyvinvointia ja menestystä´
  • lempeää ja sopuisaa
  • täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se on
  • tasapuolista ja teeskentelemätöntä

Rauha… Rauhan rakentaminen..? – Hinnalla millä hyvänsä?

Siitä ei ole kysymys. On äärimmäisen tärkeää tajuta, että tekemällä vääriä asioita ja osallistumalla vääryyteen (tai myös ummistamalla silmäni vääryydeltä) itse asiassa sidon itseni. — Kristittynä minun pitäisi olla lahjomaton – eli esimerkiksi säilyttääkseni asemani tai päästäkseni eteen päin minun ei kuulu tehdä mitään väärää tai osallistua vääryyteen, muutoin olen osa tuota vääryyttä, mikä saa aikaan ristiriitoja omaan elämääni ja vie rauhan. 

Alun perin julkaistu 8.2.17

Leave a Reply