Ehtoollisjuhlan aluksi kyselimme (Arto ja min’) Miehikkälän helluntaiseurakunnassa helmikuussa 2019:

Oletko koskaan ajatellut, että olisi hyvä, jos saisimme elää uudestaan “vanhat hyvät ajat”?

Kyselyn jälkeen kurkistimme “taivaanmakuiseen herätykseen”, siihen miltä elämä näytti, kun kristillinen seurakunta eli herätyksen aikaa – ja jatkoimme kyselyä: Mitä tapahtuu, jos herätysliikkeestä katoaa herätys?

Siinä vaiheessa, kun herätys tipahtaa pois liikkeestä, katoaa jotain perustavanlaatuista: katoaa elämä.

Puhuimme hieman tietokoneistakin: Mitä jos tietokone menee sekaisin? Yksi tapa oikaista kone on etsiä palautuspiste.

Mikä voisi olla seurakunnan ja herätyksen palautuspiste?

Jeesus ilmaisi ydinmissionsa: Minä olen tullut pelastamaan sitä, mikä on kadonnut.


Silloisten uskonoppineiden piirissä Jeesus herätti närää, jopa kauhistusta. – Uskonoppineet väänsivät Jeesuksen kanssa monenmoisista oppiin liittyvistä teemoista: Saako sapattina parantaa? Millä oikeudella ja valtuudella Jeesus parantaa ja vapauttaa ihmisiä? Voiko Jeesus antaa syntejä anteeksi? Jne. Jne.

Jeesus säilytti “ydinmissionsa”

Jeesus kyllä vastasi näihin kysymyksiin – ja samaan aikaan säilytti ydinmissionsa. – Ja se suututti uskonoppineita. Jos Jeesus olisi se, kuka hän sanoi olevansa, hän tietäisi, millaisia ovat ne ihmiset, joita hän tavoitti: HE OLIVAT SYNTISIÄ.

He eivät olleet ehtineet muuttaa elämäänsä mihinkään suuntaan, he eivät olleet ehtineet parantaa tapojaan… Kun he kohtasivat Jeesuksen, heidän elämänsä muuttui.

Ensimmäiset Jeesuksen seuraajat jakoivat tämän Jeesuksen mission: Mennä kaikkeen maailmaan ja julistaa evankeliumi.


Kristillisyyden ytimessä on lähetystyö.

Markuksen 16. luvussa käytetty sana κοσμος [kosmos] merkitys on laajempi kuin ensikättelyssä tulee ajatelleeksi: kosmos tarkoittaa

 • sopusoinnussa olevaa järjestelyä tai perustuslakia, järjestystä, hallitusta
 • maailma, maailmankaikkeutta
 • maata
 • maan asukkaita
 • “jumalatonta kansaa”, ihmistä, joka on vieraantunut Jumalasta ja siksi vihamielinen Kristukselle
 • “pakanat” – vs juutalaisuus tai uskovat
 • maailman asia, kaikki mikä edustaa maailmaa (maailman rikkaudet,

Kun luemme ja kuuntelemme seuraavia raamatunjakeita, voimme katsella, mitä kaikkea ´kosmos´ pitää sisällään.

Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!  Joh 1: 29

Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen Poikansa… Joh. 3: 16-17

Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Joh. 6: 33

Jeesus huusi kovalla äänellä: »Joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan lähettäjääni. Joka näkee minut, näkee lähettäjäni. Minä olen valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Jos joku ei noudata minun sanojani, vaikka on ne kuullut, en minä häntä tuomitse. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Jos joku torjuu minut eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa: se sana, jonka olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua.» Joh. 12: 49, 50

Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan; meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta: suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Jumalan työtovereina me vetoamme teihin: ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi!  2 Kor. 5:19-21; 6:1

… mutta entäs pesäero maailmaan?

Ei maailmaan, vaan maailman tyyliin toimia.

Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Ts. meidän käsketään

 • elää Jumalan tahdon mukaan kulloisessakin ajassa (ts. v. 33 jKr, v. 303 jKr, v 1201 jKr, v. 1557 jKr, v. 1872 jKr, v. 1906 jKr, 1929, 1965, – ja 2019…) – ja Jeesuksen antaman käskyn mukaan
 • tavoittaa jokainen ympäröivän maailman kolkka Kristukselle.

Tämä ei välttämättä tarkoita menemistä maan ääriin asti, vaan… (vrt. sana kosmos merkitykset):

 • perustuslaki, järjestys, hallitus
 • maailma
 • maa
 • maan asukkaat
 • “jumalaton kansa”, ihminen, joka on vieraantunut Jumalasta ja siksi vihamielinen Kristukselle
 • “pakanat” – vs juutalaisuus tai uskovat
 • maailman asia, kaikki mikä edustaa maailmaa

Elää tässä Jumalan tahdon mukaan. Kertoa evankeliumi. Elää usko todeksi.

Ja hän sanoi heille: “Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.” Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta.

Mark. 16: 16-19.


κηρυσσω [kerussoo] on suomalaisissa käännöksissä on käännetty saarnaamiseksi tai julistamiseksi. Sanasta tulee kulttuuritaustaamme vasten väistämättä mieleen paikka, jossa saarnataan…: saarnatuoli, puhujanpöytä,… tai paikka torilla, jossa on äänentoisto, tms. Sanan merkitys on kuitenkin laajempi: Sana tarkoittaa

 • julkistamista
 • julki tuomista
 • julkiseksi tekemistä ja
 • julkaisemista

… nimenomaan sellaiseen asiaan liittyen, joka on tapahtunut ja valmis – kuten Kristuksen täytetty työ on.


Apostolien teot -lukuprojektimme on edennyt lukuun 2. Sieltä löydämme dynaamisen, Hengen täyteisen, elämänmakuisen, räjähtävästi kasvavan seurakunnan.

Seuraavissa luvuissa näemme, kuinka tämä seurakunta veti puoleensa – ja toisaalta herätti myös vastustusta.

Tämä elämänmaku oli se, mikä 1800- ja 1900-lukujen taitteessa herätti kristityissä janon. Me haluamme kokea tämän, mikä on kirjoitettu. – Jumala vastasi janoon Hengen vuodatuksella ympäri maailmaa. – Minulla oli tuo sama jano 1992. Olin tullut uskoon kolmea vuotta aiemmin. Uskoni oli jotenkin väljähtynyt. Tuoreus oli kadoksissa. Se, mistä olin päässyt yli, oli hiipinyt takaisin. Jumala, ilmesty! – Olin ajamassa säilörehukuormaa kotiin, kun aloin puhua kielillä. – Se, mitä muut sanoivat, oli, että sanoihini oli tullut uusi voima. Koin apostolien teot omassa elämässäni.

Jos me haluamme kokea vanhat hyvät ajat. Siihen löytyy ohjeet raamatusta:
Tehkää parannus, niin virvoituksen ajat tulevat Jumalan kasvoista.

Ei vanhat hyvät ajat, vaan vanhat hyvät teot.

About Admin

Valokuvaaja, sisällöntuottaja.

Tällä hetkellä päällimmäisenä on kehittää kouluille kokonaisuuksia, jotka auttavat opettajia heidän tärkeässä työssään ja tukevat oppilaiden kasvua tasapainoisiksi ja terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi, heidän kasvuaan ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Voit lukea lisää www.tarjoomo.wordpress.com
Lisäksi työskentelen Miehikkälän helluntaiseurakunnan osa-aikaisena työntekijänä. www.miehikkalanhelluntaisrk.fi
Yrittäjänä/freelancerina valokuvaan ja kirjoitan.
www.avaintekija.com
www.hyvassavalossa.wordpress.com
(Kristin)uskon ja seurakunnan ilmiöistä löydät pohdintaa www.eksousia.com

Similar Posts

Leave a Reply