Day: March 15, 2019

  • Kestävä kehitys Jumalan valtakunnassa

    Profetiat, ihmeet, vapautumiset, parantumiset ja voimalliset teot/voiman ilmentymät – tai ulkonainen kuuliaisuus Jumalan käskyille – eivät ole ensisijainen merkki Jumalan mielenmukaisesta elämästä, vaan rakkaudesta kumpuava kuuliaisuus Jeesuksen sanoille ja Jumalan tahdon toteuttaminen.