Herää, Siion, herää, pukeudu voimaasi, pue yllesi loistavat vaatteet, pyhä kaupunki, Jerusalem! — Nouse, ravista tomu yltäsi, istuudu valtasi istuimelle, Jerusalem! Irrota kahleet kaulastasi, vangittu tytär Siion! Jes. 52: 1,2 —
Awake, awake, Zion, clothe yourself with strength! Put on your garments of splendor, Jerusalem, the holy city. — Shake off your dust; rise up, sit enthroned, Jerusalem. Free yourself from the chains on your neck, Daughter Zion, now a captive. Isa. 52: 1,2

Raamatun profetiat ovat monikerroksia. – We may find many layers in prophesies of the Bible.

Monet profeetalliset sanat on lausuttu Israelille, Herran Pyhäksi Kansaksi kutsutulle. — Many prophetic words are pronounced for Israel, called the Holy Nation of Lord.

Kuitenkin niistä nousee ajatuksia myös meidän aikaamme, Israelin odottamaan Messiaaseen (Jeesukseen/Jeshuaan) uskoville. – Anyway we may find nuggets for our era and those who believes Messias (Jesus/Jeshua).

Herää, nouse, — (a)wakeעור [oor] sisältää merkityksen heräämisestä, nousemisesta, innosta ja voitosta. — includes the meaning ´to rouse oneself, awake, awaken; to be excited, be triumphant´ (Brown-Driver-Briggs Hebrew Lexicon).

Voima — strength  עז [oz(e)] sisältää ajatuksen vallasta, voimasta, mahdista sekä materiaalisissa asioissa, fyysisesti, henkilökohtaisesti, sosiaalisesti ja poliittisesti. — includes meaning ´might, strength (material or physical; personal or social or political)

Loistava – splendor תפארה [tifrah] luo kuvan kauneudesta, loistosta ja kunniasta. Sitä käytetään kuvaamaan sitä, millainen Jumala on – ja yhtä lailla Israelista ja yksittäisestä henkilöstä. — paints the picture of ´beauty, splendour, glory`. The word is used to describe which kind the Lord – and His nation (Israel) or an individual – is.

Pyhä – holy – קדש [kodesh] ´erotettu, pyhä´ -sanaa käytetään Jumalasta, paikoista ja asioista. – ´holy, set apart´is used when spoken about God, places or things.

Ravistautua – shake (out) נער [naar] on ajateltu pohjaavan sanaan,joka tarkoittaa leijonan karjaisua. Tämä luo kuvan ravistautumisesta, jossa on voimaa ja intensiteettiä (ääntä myöten). – is identical with a word, which usually accompanies the lion´s roar. This paint the picture of powerfull (and even noicy) breaking free (from something) (Brown-Driver-Briggs Hebrew Lexicon).

Sana קום [koom] ´nousta, nousta seisomaan´ sisältää myös merkitykset ´voimaantumisesta, vahvistumisesta, näyttämölle/näkyville astumisesta,  täyttymyksestä´. — Word means ´stand up´including meanings about ´empowerment, strengthening, standing out of scenes, fullfillment´.

Vangittu – captive שבו [sheboo] voidaan johtaa kahteen sanaan, joilla on merkitykset שבה [shaabaa] ´vangita, ottaa vapaus pois´ja שביב [shabeeb]´liekki´. Näin ollen kuva on dramaattinen: tuli on vangittu, eikä pääse palamaan vapaasti. – may be rooted to words שבה [shaabaa] ´to take captive´and שביב [shabeeb] ´flame´. The picture is even dramatic: flame is captive and isn´t able to burn freely.

Kysymykset – Question:

Mistä tomusta minun (yhteisön, seurakunnan) tulee ravistautua irti? – Which kind of dust I (or my denomination/church) have to shake off?

Mikä on vanginnut liekkini (liekkimme)? – What have captive my flame (our flame)?

Mitä minun (yhteisön) kohdallani merkitsee se, että nousen seisomaan ja astun näkyville? – What does it mean to stand up and walk out of scenes?

Mikä on istuin, johon Jumala haluaa minun (yhteisön) asettuvan? – Which is “the thrown” to which I (we) should sit?

Miltä näyttää, kun nousen (nousemme) innostuneena ja voitosta käsin (voittomme tiedostaen)? – What does it mean to awake and being exited and triumphant?

Miltä näyttävät kunnian vaatteet ylläsi (yllämme)? – Which kind are (how do we see) garments of splendor?

Miltä näyttää vapaa “Siion”? – Which kind is (how do we see) free Zion?

About Admin

Valokuvaaja, sisällöntuottaja.

Tällä hetkellä päällimmäisenä on kehittää kouluille kokonaisuuksia, jotka auttavat opettajia heidän tärkeässä työssään ja tukevat oppilaiden kasvua tasapainoisiksi ja terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi, heidän kasvuaan ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Voit lukea lisää www.tarjoomo.wordpress.com
Lisäksi työskentelen Miehikkälän helluntaiseurakunnan osa-aikaisena työntekijänä. www.miehikkalanhelluntaisrk.fi
Yrittäjänä/freelancerina valokuvaan ja kirjoitan.
www.avaintekija.com
www.hyvassavalossa.wordpress.com
(Kristin)uskon ja seurakunnan ilmiöistä löydät pohdintaa www.eksousia.com

Similar Posts

Leave a Reply