Ylösalaisin kääntynyt näkökulma

Radikaali näkökulma

Ajoittain on hyvinkin terveellistä lukea jotain, mikä kääntää ennakko-olettamuksesi päälaelleen.

Näin tapahtui tänään minulle lukiessani tätä rajua näkökulmaa rukoukseen.

He rukoilivat rohkeutta enemmän kuin varjelusta.

Seurakunta ei olisi saanut ensimmäistäkään vuosisataa, jos he olisivat rukoilleet varjelusta eivätkä rohkeutta. Simon Crowe – Growing Your Church in Word

No, voisiko asia olla tosiaan noin?

Tarkemmin ajateltuna Simon Crowe näyttää tavoittaneen tärkeän ajatuksen:

Varjeluksen tähtäin on sisällä. Rohkeuden tähtäin on ulkona.

Crowe näyttää löytäneen yllättävän motiivin rohkeutta pyytävän rukouksen takana:

He pelkäsivät. Siksi he rukoilivat rohkeutta.

Löydät rukouksen, johon Crowe viittaa Apostolien tekojen luvusta 4:

“Katso nyt, Herra, kuinka he meitä uhkailevat! Anna palvelijoillesi voimaa pelotta julistaa sanaasi. Ojenna kätesi, niin että sairaat paranevat, että tapahtuu tunnustekoja ja ihmeitä pyhän palvelijasi Jeesuksen nimessä.” Apt. 4: 29-30

Leave a Reply