Ja kun hän oli eräässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, sanoi eräs hänen opetuslapsistansa hänelle: “Herra, opeta meitä rukoilemaan, niinkuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa”. (Luuk. 11: 1)

Jeesus vastasi pyyntöön

  • Rukoilemalla. Rukouksen tunnemme Isä meidän -rukouksena.
  • Opettamalla hellittämättömästä rukouksesta.
  • Kehottamalla etsimään, kolkuttamaan ja pyytämään.
  • Luomalla rukouksen perusteita opettamalla hyvästä Isästä, joka antaa Pyhän Hengen, kun Isältä Pyhää Henkeä pyydämme. (Vrt. Luuk. 11:11-13)

Jeesus lupasi lähettää seurajilleen “toisen Puolustajan“, Pyhän Hengen. Toinen merkitsee toista samanlaista. Minulle tämä muistuttaa siitä, että Pyhä Henki toimii “jeesuksenkaltaisesti”. Jos “pyhän hengen” toiminta on jotain muuta, kyseessä ei ole Pyhä Henki, vaan Kristusta vastustava henki (antikristuksen henki). Vrt. 1 Joh 3: 23-4:5.

Tämä on hänen käskynsä:

  • meidän tulee uskoa hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja
  • rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meitä käskenyt.

Joka pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Ja sen, että hän pysyy meissä, me tiedämme Hengestä, jonka hän on meille antanut.

Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta.

Jotkut ovat ymmärtäneet kohdan niin, että he “puhuttelevat henkiä” testaten, tunnustavatko nämä Jumalan. Jotkut taasen ajattelevat, että jos ihminen puhuu ristiinnnaulitusta Kristuksesta, hän on väistämättä oikealla asialla.

Kumpikaan näistä ei ole vedenpitävä todiste siitä, että asiat ovat mallillaan. Apostolien tekojen 16. luvusta kerrotaan orjatytöstä, joka Paavalia seuratessaan hokee: »Nämä miehet ovat Korkeimman Jumalan palvelijoita ja osoittavat teille pelastuksen tien!» Paavali ajaa tietähengen tiehensä tytöstä. Apt. 16: 16,18.

Karmiva esimerkki 1800-1900 -lukujen taitteesta kertoo Venäjällä vaikuttaneesta Rasputinista, jonka kultinomaiset menot olivat sekoitus Kristus-keskeisiä pääsiäishymnejä ja irvokasta okkultismia.

Johanneksen tekstiä lukiessa kannattaa pitää mielessä nousussa ollut gnostilaisuus, ns. new agen edeltäjä. Sen yksi perusidea oli henkistää Jeesus kieltämällä Jeesuksen ihmisyys. Tätä taustaa vasten Johanneksen painotus on siinä, ettei Pyhä Henki koskaan yhdy harhaan tai levitä harhaa – oli se Kristuksen ihmisyyden tai jumaluuden kieltäminen tai mikä muu tahansa.

Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Sellainen henki on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo on maailmassa.

Te, lapseni, olette Jumalasta, ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä se, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta. Maailmasta on se, mitä he puhuvat, ja maailma kuuntelee heitä. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä, mutta joka ei ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele. Tästä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.

Totuuden ja harhan erottamistesti menee paitsi harha-akselilla myös kuulija-akselilla: Harhaan mennyt kuuntelee harhaa, totuutta seuraava totuutta.

Matteus kirjoittaa evankeliumissaan Jeesuksen kehotuksesta hedelmien seuraamiseen. Oikea hedelmä on kuuliaisuus Kristuksen tahdolle. Vrt. Matt. 7: 16, 17.

Pyhä Henki kirkastaa Kristuksen

Joh. 16: 14-15: “Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.”

Pyhä Henki antaa kunnian Hänelle, jolle kunnia kuuluu. – Tämä ääni on ikuisen palvonnan ääni, sama, mitä Johannes kuvaa Ilm 4: 11: “Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman.”


Joh 6: 63: “Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat [rhema], jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä.”

Hesekielin kirjan 37 luvusta löydämme vaikuttavan kuvauksen siitä, miten Herran Henki saa “mahdottomankin” (kuolleet luut) elämään.

Johanneksen evankeliumin luvussa 16, jakeessa 14 Jeesus sanoo, että Pyhä Henki on totuuden Henki, joka johtaa kaikkeen totuuteen. Kreikankielinen sana, jota kohdassa käytetään tarkoittaa ´kaikenlaista´. Jeesuksen sanat painottavat sitä, että Pyhä Henki johdattaa – ei jotain sinne päin vaan – koko totuuteen ja kaikkeen totuuteen.

Kristus elävänä seurakunnan keskellä ei jätä ketään kylmäksi. Pyhä Henki on seurakunnan kasvun “salaisuus”.

Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Näin Paavali kirjoittaa Efeson kristityille.

Huomataan nöyryyden, hiljaisuuden ja pitkämielisyyden asiayhteys: agape, joka rakastaa niin kuin Jeesus rakasti: Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta.  Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen Isältäni kuullut.” Joh 15: 13-15

Tämä ei ole yksipuolista “rakkautta”, vaan vuorovaikutteista, kaikkiin suuntiin toteutuvaa rakkautta.

Pyhä Henki ja agape liittyvät kiinteästi yhteen. Ilmankos, koska Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Room. 5: 5


Pyhä Henki jakaa armolahjoja Isän tahdon mukaan kokonaisuus huomioon ottaen rakkauden asiayhteydessä. Tästä voimme lukea Efesolaiskirjeen 4. ja 1. Korittilaiskirjeen 12-14 luvuista. /Otteita opetuksesta 7.2.19

About Admin

Valokuvaaja, sisällöntuottaja.

Tällä hetkellä päällimmäisenä on kehittää kouluille kokonaisuuksia, jotka auttavat opettajia heidän tärkeässä työssään ja tukevat oppilaiden kasvua tasapainoisiksi ja terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi, heidän kasvuaan ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Voit lukea lisää www.tarjoomo.wordpress.com
Lisäksi työskentelen Miehikkälän helluntaiseurakunnan osa-aikaisena työntekijänä. www.miehikkalanhelluntaisrk.fi
Yrittäjänä/freelancerina valokuvaan ja kirjoitan.
www.avaintekija.com
www.hyvassavalossa.wordpress.com
(Kristin)uskon ja seurakunnan ilmiöistä löydät pohdintaa www.eksousia.com

Similar Posts

Leave a Reply