Ennalleen ja eläviksi

“Hän sanoo: Tehkää, tehkää tie, tasoittakaa tie, poistakaa kompastuskivet minun kansani tieltä.

Sillä näin sanoo Korkea ja Ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on Pyhä: Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi.”

(Jes 57: 14,15)

Huomioni kiinnitti erityisesti se, että sanassa mainitaan se, että Herra asuu korkeudessa ja pyhyydessä JA niiden luona, joilla on särjetty ja nöyrä henki – jotta Hän virvoittaisi nöyrien hengen ja saattaisi särjettyjen sydämet eläviksi.

Sana, jota käytetään särkyneestä, on johdannainen sanasta דכא´[daka]´särkeä, murskata, tuhota, murtaa, sortaa/painostaa, lyödä palasiksi, nöyryyttää´. Nöyrä taasen sana, joka tarkoittaa ´pientä, nöyrää, alhaista ja nöyryytettyä´.

Näyttää siltä, että tämäntyyppinen tilanne ei ole sentyyppistä nöyryyttä, johon tulisi pyrkiä tai hakeutua. Kysymys ei ole ylpeyden vastakohdasta, vaan tilasta, jossa jokin/joku on särkenyt, tuhonnut, murskannut, nöyryyttänyt ja tulos on sirpaleet, pienuus ja alhaisuus.

Minusta kohta tuo esille varsin “kovan jutun”: Herra asuu korkeudessa ja pyhyydessä, mutta myös sinun luonasi/minun luonani, joka koet/koen juuri näin. Herralla on varallesi/varalleni “tavoite”: se, että Hän virvoittaa sinut. Sana ´virvoittaa´ sisältää ajatuksen jonkin menetetyn palauttamisesta ja (jonkin, mikä ei ole elävää)eläväksi tekemisestä.

Herra voi ja haluaa tehdä tämän.

4.12.2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s