Pyhän Hengen todellinen murhe

Luvun äärellä erityinen Pyhän Hengen murhe löytyy yllättävästä suunnasta.

No comments

Ei eletä “pakanoiksi”

Paavalin (uskon)elämänohjeet inspiroivat minua.

Esimerkiksi Efesolaiskirjeen 4. luvussa Paavali korostaa kristittyjen yhteyttä. Pyhä Henki on yhteyden luoja (Ef. 4: 1). Kristityn tehtävänä on vaalia tätä yhteyttä.

On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste! Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. Ef. 4: 4-6

Hyppään muutaman jakeen, Ef. 4: 11-16:n, yli ja siirryn Paavalin varoitussanoihin Efeson kristityille:

Paavali varoittaa elämästä “pakanoiksi” ts. hän varoittaa ei-kristillisestä elämäntavasta ja sen taustalla olevista asenteista.

Mutta ei teille ole Kristuksesta tällaista opetettu,  jos todella olette hänestä kuulleet, jos teille on opetettu se totuus, joka Jeesuksessa on.  Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma.  Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne   ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista, pyhää elämää. Ef. 4: 20-24

Kristityn oikea elämänyhteys

Paavali rohkaisee Efeson kristittyjä elämään elämänyhteydessä, johon heidät on alunperinkin tarkoitettu: Jumalan tahdon mukaisessa elämässä. Siihen elämään kuuluvat muun muassa oikeudenmukaisuus, totuus, rakkaus, anteeksianto ja pyhyys.

Jotta uusi voisi tulla, on vanha jätettävä. Toisensa sulkevat pois

  • valhe ja totuus
  • viha ja anteeksianto
  • sopimaton ja sopiva

Samassa asiayhteydessä Paavali varoittaa kahdesta asiasta:

  • tilan antamisesta paholaiselle
  • Pyhän Hengen murehduttamisesta

Mistä Pyhä Henki murehtii?

Luvun äärellä erityinen Pyhän Hengen murhe löytyy yllättävästä suunnasta: siitä, mikä rikkoo todellista yhteyttä Kristuksen ruumiissa. Asiayhteydessä mainitaan katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikkinainen pahuus.

Aiemmin tässä artikkelissa yli hyppäämissäni jakeissa, Ef. 4: 11-16, Kristuksen ruumiin tavoitetilaksi tulee:

  • Kristuksen ruumiin rakentuminen
  • yhden ja saman uskon löytäminen
  • Jumalan Pojan tunteminen
  • aikuisuus, Kristuksen täyteyttä vastaava kypsyys
  • kasvu kaikin tavoin Kristukseen…

Tätä varten Herra on antanut seurakunnalle apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen.

“Seinään niittamisesta” armon vapauttamiseen

Ideaalitilanteessa kukin jäsen toimii tehtävänsä mukaan. Jumala pääsee liittämään koko ruumiin yhteen ja pitämään sitä koossa kaikkien jänteiden avulla – ja ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa.

Esim. jakeessa 29 varoitetaan sopimattomasta puheesta.  Kreikankielessä käytetään sanaa, joka tarkoittaa ´korruptoitunutta, vioittunutta ja pahaa´.  – Tämän vastapainoksi asetetaan hyvä ja hyödyllinen, kuulijaa palveleva ja rakentava puhe. Kreikan kielessä käytetään sanaa ´jakaa/vapauttaa armoa´.  – Kohta onkin ymmärrettävä vahingoittavan puheen vastapainona:

Paavali rohkaisee suuntaamaan pois katkeruudesta, kiukusta, vihasta, riitelystä, herjaamisesta ja kaikesta pahuudesta  ja sen sijaan olemaan toisille ystävällisiä, lempeita, anteeksiantavaisia – aivan niin kuin Jumala on antanut anteeksi meille Kristuksen takia.

Toistensa “seinään niittaamisen” sijaan Efeson kristittyjen tuli vapauttaa toisensa rakentamaan Kristuksen ruumiin kokonaisuutta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s