Ilmapuntarielämää

No comments

Karismaattisissa piireissä eläneelle armolahjat ovat tuttuakin tutumpi aihe. Armolahjoista voit lukea 1 Kor. 12: 4-6, Ef 3:7.8 ja 1 Kor. 15:10. Armolahjojen “käyttöohjeen” löydät 1 Kor. 13:sta.

Kyse on Pyhän Hengen vaikuttamista erityisistä kyvyistä uskovan elämässä, jotta tämä voi toteuttaa Jumalalta saamaansa tehtävää.

Yksi lahja on pohdituttanut vuosien mittaan useinkin, nk. henkien erottamisen lahja (engl. discernment).

Helen Calderilta löysin omaa arkeani lähellä olevan selityksen lahjalle: Kyseessä ei ole “henkien metsästys” ja niiden nimien tivaaminen (Tällaista(kin) lahjan “käyttöä” olen nähnyt).

Calderin näkökulma erottelun lahjaan ja sen käyttöön on hyvin (elämän)myönteinen:

Kyse on (hengellisestä) tilannetajusta ja/tai näkemisestä ilmiöiden ja tapahtumien taakse, ikään kuin Jumalan perspektiivistä.

Calderin näkökulma oli hyvin rohkaiseva, koska tunnistan itsessäni “hengellisen ilmapuntarin”. Ajoittain ilmapuntarin rooli on rasittavakin, kun tunnun tuntevan melkoisenkin pienen vivahteen ilmapiirissä… Se voi olla pelko, sekaannus, pysähtyneisyys, tms. Toisaalta se voi olla vapaus ja tila hengittää.

Viime mainittu on helppo esimerkiksi tilanteessa, jossa puhun tai jaan asioita muuten. Sen sijaan sekaannuksen, pysähtyneisyyden, pelon tai ahdistuksen ilmapiirissä on vaikea olla – saatika puhua.

Calder rohkaiseekin tällaisia ilmapuntareita kiinnittämään huomiota, mitä Jumala haluaa tilanteeseen tuoda:

Kuoleman tilalle elämän, pysähtyneisyyteen liikkeen ja muutoksen, sidoksiin vapauden, sekaannukseen järjestyksen, jne.

Kun vikatila on tiedossa, on helpompi rukoilla Jumalan korjaustoimenpiteitä tilanteeseen – ja toki myös puhua Jumalan sanoja ja/tai muuten toimia tilanteen edellyttämällä tavalla.

Calderin sanoin:

Niillä, joilla on tämä lahja ja jotka aistivat ilmapiirin, on valinta. Voimme jäädä tummien pilvien alle – tai voimme nousta niiden yläpuolelle. Parasta tietenkin on se, että teemme yhteistyötä Pyhän Hengen kanssa, jotta ilmapiiri vapautuu.

Painopiste on siinä, mitä Jumala tekee ja haluaa tehdä tilanteessa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s