Pönötyksestä uudistuvaan seurakuntaan: Osa 4. Ihmiskäsitys

No comments

Ihmiskäsitys kulkee yllättävän paljon samassa linjassa jumalakuvan kanssa. Millainen kuva meillä on Jumalasta, sillä tavoin tulemme kohdelleeksi toisiamme. – Ja tässä ratkaisee meidän todelliset ajatukset Jumalasta, ei pelkästään se, mitä sanoja Hänestä käytämme:

Kontrolloiva, saneleva, pelkoa herättävä, rankaiseva, “taivaasta alas katsova” vai Jumala joka luottaa meihin, on turvallinen, rohkaiseva, jopa arvostaa meitä ja antaa meille vapautta etsiä ja löytää?

Juuri sellaisena toisiamme käsittelemme…

Suomalaisessa kristillisessä kulttuurissa ja johtajuudessa olevat heikkoudet johtuvat pitkälti juuri tästä – jumalakuvasta, joka heijastuu johtamiskulttuuriin: patruuna, pappi, vanhin/vanhimmisto,…hierarkisuus, ylhäältä alas -mentaliteetti. Turvallisuus, rohkaisu, arvostus, luottamus, vapaus ovat meille verrattain uusia asioita suhteessa Jumalaan ja toisiimme.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s