Pönötyksestä uudistuvaan seurakuntaan: Osa 3. Joustavuus

No comments

— me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,  josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. KR. 38 — Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. KR 92 Ef. 4: 15, 16

Kristillisen seurakunnan tehtävä (sellaisena kuin se Efesolaiskirjeestä avautuu) on varustaa jäseniään palvelemaan, rakentamaan Kristuksen ruumista. Kasvun myötä tulee kypsyyttä, harkintaa ja täysi-ikäisyyttä.

Ajattelen näin, että vuosisatojen mittaan on kerta toisensa jälkeen hukkaantunut ajatus opetuslapseudesta ja painottunut paimen – lammas -asetelma, jossa paimen ruokkii laumaa ja lauma ottaa vastaan – tai johtaja johtaa, ja muut seuraa.

Eulenbergin kaaviossa  joustavuus, muuttuvat roolit ja tiimit korostavat näkökulmaa, joka Efesolaiskirjeestä välittyy: roolit voivat vaihdella – on aika ottaa vastaan opetusta ja aika jakaa opittua eteenpäin.

Kypsyyden tulisi tuoda mukanaan joustavuutta ja tilannetajua. Kontrollin tarve vähenee, kun tietää, että toisiin voi luottaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s