Narsistin narussa: Narsistinen pyörre

No comments
Kaiken mukaansa tempaavassa narsistisessa pyörteessä narsistinen MINÄ vetää puoleensa ja sitoo ihmisiä, voimavaroja ja energiaa.

Normaalissa tilanteessa ihminen kykenee seisoaan selkä suorassa. Hänellä on tilaa kasvaa, toimia ja palvella; narsistinen pyörre ei anna omaa tilaa eikä mahdollista tervettä kasvua.

Narsistisen pyörteen ympärillä meidän on muistettava se, että narsisti ei kunnioita rajoja. Hänellä on elämään omat säännöt. Narsisti löytää ylimenokohdan
 • hyvällä
 • pahalla
 • mairittelulla
 • houkuttelulla
 • viivytystaistelulla
 • väärällä informaatiolla
 • pelottelulla
 • röyhkeydellä
 • oveluudella
 • toisen hyväksikäytöllä,jne.

Keinot ovat yhtä monet kuin tilanteetkin. Narsisti todennäköisesti käyttää eri keinoja eri henkilöihin. – Tämän vuoksi tilanne on usein pyörteenomaisen sekava.

Kristinuskon väärinymmärrys tukee narsistisia mekanismeja

Kristinuskon ydinsanoja on muun muassa anteeksianto sekä ajatus siitä, että meidän tulisi tulla toimeen kaikkien kanssa.

Narsistin kohdalla periaatteet ja säännöt eivät toimi, koska hän ei niitä noudata kuin korkeintaan käyttääkseen niitä omaksi edukseen.

Anteeksianto on oletusarvomme. Jeesus opetti anteeksiantoa 70×7 kertaa. Anteeksiannon sovellamme kuitenkin joskus ajatellen, että annamme anteeksi ja sama meno saa jatkua. – Sovellettuna narsisteihin tämä merkitsee “tule höynäytetyksi” – tai ryöstäjiin sovellettuna “tule ryöstetyksi ja mukiloiduksi” 490 kertaa.

Anteeksianto vapauttaa meidät; samaan aikaan voimme toimia, jotta tilanne ei toistu.

Kristillinen parannus ei ole haavan peittelyä tai tilanteen mitätöimistä, vaan tunnustamista ja täyskäännöstä.

Ideaali “Mikäli teistä riippuu, pitäkää huoli, että tulette toimeen kaikkien kanssa” rohkaisee diplomatiaan. Narsistin kohdalla diplomatia on täysin väärä lääke. Käytännössä diplomatian keinot pitkittävät ongelmaa.

Selkeiden rajojen asettaminen narsistille ja hänen ympäristölleen antaa signaalin: En salli sinun toimivan niin kuin toimit. – Rajat tosin toimivat kimmokkeena narsistiselle raivolle: Rajan ylityksestä tulee ovelampaa, aggressiivisempaa, tms.

Perinteisesti (herätys)kristillisissä piireissä katsomme paljonkin ulkonaisiin ja näkyviin synnin ilmentymiin. – Samaan aikaan tulemme hyväksyneeksi vihan, katkeruuden, juonet, eriseurat, joissa narsisti on omimmalla toiminta-alueellaan. – Toimimme epäloogisesti:  Jos joku tulee seurakuntaan ympäripäissään kolmen kuukauden välein, puutumme asiaan; jos joku keittää vihan- ja juonittelun sekaisen sopan kolmen kuukauden välein, emme kykene toimimaan.

Galatalaiskirjeessä Paavali rinnastaa vihan, juonet ja eriseurat noituuteen ja juoppouteen.

 • Kysymyksessä on synti, josta on tehtävä parannus.
 • Me emme saa olla osalliset pimeyden hedelmättömiin tekoihin.

Synnin sokaiseva voima näkyy siinä, että emme näe syntiä siellä, missä sitä kaikesta huolimatta voi olla: esimerkiksi kristityn nimeä kantavan seurakuntavastuullisen elämässä, jonka tekojen moottorina toimivat käsittelemättömät haavat ja kaunaisuus sekä toimintapoihin keinottelu. – Helposti odotamme parannusta “ulkopuolisilta” samaan aikaan, kun Jumalan huone tarvitsee kipeästi puhdistusta.

Jumalallinen oikaisuliike on ainoa parannuskeino tilanteeseen. Pyörre on saatava pysähtymään ja toimintatavat suoristumaan ja tervehtymään. – Avaimena näen suorasukaisen, rehdin, totuuteen pyrkivän johtajuuden, josta on karsittu pois kaikki narsiset yllykkeet. Kysymys kuuluu:

 • Pystymmekö/Olemmeko vapaat/Onko meillä tilaa seisoa selkä suorana? Onko meillä tilaa kasvaa, toimia ja palvella?
 • Pyrkiikö joku toinen ihminen/taho vaikuttamaan päätöksiimme/julistukseemme/ym. vai pystymmekö ottamaan neuvoa vastaan Herralta? – Niiden, joiden haltuun lauma on uskottu, tulee olla mahdollisimman vapaat kaikista epämääräisistä sidoksista.

Herralta kuuleminen on  monella tapaa avainasemassa silloin, kun käsittelemme ongelmaa, josta on vaikea saada otetta. Elämä narsistin ympärillä muuttuu pelikentäksi, jota on vaikea ennustaa. – Jumala kuitenkin näkee ja tietää. – Siksi aito, puhdas, Jumalan innoittama profeetallisuus on kultaakin kalliimpi: Jumala näkee tilanteesta kuin tilanteesta läpi. – Tarvitsemme rohkeutta totella Jumalaa enemmän kuin ihmistä.

Jumalan ilmestyminen on usein ainutlaatuinen, odotamatonkin, että se lyö laudalta narsistinkin metkuineen. Jumalan ilmestymisen jälkeen on varsin selkeää, kuka on Hänen omiensa kanssa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s