Narsismi on aina pahasta

Feri Kovacs, hollantilainen neuropsykologi on kirjoittanut mielestäni oivallisen artikkelin narsismin (työ)yhteisössä aiheuttamasta tuhosta. Mielestäni tämä selittää monet niistä ilmiöistä, joita olen eri (työ)yhteisössä nähnyt narsistin hedelmänä.

Askel 1: Tunnista todellinen ongelma

Narsismin kameleonttimaisuus johtaa harhaan. Narsisti kykenee toimimaan ikään kuin eri kasvoin eri ihmisten kanssa. Tämä vaikeuttaa tunnistamista.

Uudet, innostavat projektit, ihmisten saaminen mukaan ja näennäinen tehokkuus saavat aikaan illuusion siitä, että narsisti on yhteisön huipputyyppi.

Vaikka narsismi tunnistettaisiin, sitä ei osata välttämättä ottaa tarpeeksi vakavasti – ja joskus jopa ajatellaan narsistin olevan hyödyllinen.

Narsistia kannattaakin tarkastella onnistumisen kehän ulkopuolella ja kiinnittää huomio esimerkiksi siihen, että narsisti ei kestä itseensä ja ideoihinsa keskittyvää kritiikkiä, kohtelee ihmisiä epätasapuolisesti tai (työ)yhteisössä on outo pelon ja kyräilyn/salailun ilmapiiri.

Pilkistääkö käyttäytymisen takana narsismi? – Kysy vaikkapa nämä kysymykset, saatat saada vastauksen:

The Psychiatric Handbook, the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, version 4 (DSM-IV) mukaan on syytä epäillä narsistista persoonallisuushäiriötä, jos viisi seuraavasta on näkösällä… Narsisti…:

  1. on äärimmäinen suuruuden tai tärkeyden tunne (korostaa saavutuksiaan ja kykyjään, edellyttää, että häntä arvostetaan huipputyyppinä)
  2. on täynnä suuruus-, menestysty- ja kauneusfantasioita
  3. uskoo omaan erityisyyteensä ja haluaa nähdä itsensä vain ja ainoastaan tärkeänä ja korkeassa asemassa, jossa hänellä on vaikutusvaltaa
  4. edellyttää “taviksilta” erityistä arvonantoa
  5.  edellyttää jatkuvasti erityiskohtelua ja sitä, että hänen toiveensa huomioidaan expects
  6.  (hyväksi)käyttää toisia päästäkseen päämääräänsä
  7.  ei kykene asettumaan toisen asemaan tai olemaan myötätuntoinen
  8.  on kateellinen/mustasukkainen toisille ja/tai tuo ilmi ajatuksen, että muut kadehtivat häntä
  9. hänen asenteensa ja ajattelunsa on mahtailevaa tai röyhkeää

 

Askel 2: Käyttäytymiselle on laitettava piste – ja sillä siisti

Narsisti on erittäin taitava joillain elämänalueilla, hän kykenee luovasti ja helposti saamaan tukea monilta ympärillään.

Narsisti onnistuu saamaan ihmisiä mukaan uusiin, mielenkiintoisiin projekteihin – ja saa aikaan illuusion omasta pätevyydestään. Toiset hän sitouttaa uuteen projektiin antamalla erityisaseman, joka toisille on mielenkiintoinen ja inspiroiva – ja toisille vihonviimeinen jumi, johon heidät on pakotettu. Tiimi on jakaantunut ystäviin ja turhautuneisiin (ystävien) vihollisiin.

Hyödyllisyydestä huolimatta narsistiselle käytökselle täytyy laittaa piste ja lopettaa sairaiden mekanismien pönkittäminen – koska käyttäytymisen hedelmä on perin juurin tuhoisaa koko (työ)yhteisölle.

Perustelu 1: Puuttumatta jättäminen on kannanotto puolesta

Jos allekirjoitat sen, että narsismi on perusteiltaan epäeettistä ja epäsosiaalinen käyttäytymistä, joka tosiasiassa tuhoaa ja loukkaa muita, ainoa johdonmukainen vastaus tähän on nousta tätä käyttäytymistä vastaan – samaan tapaan kuin puuttuisit varkauteen, jonka satut näkemään. Puuttumatta jättäminen viestii narsistille (ja ympäristölle), että hyväksyt hänen käyttäytymisensä. Narsisti vahvistuu joka kerta, kun tilanteeseen ei puututa ja hän tekee saman asian uudestaan. Loppupelissä toiset kärsivät ja loukkaantuvat. Seuraukset ulottuvat narsistin kanssa työskenteleviin ja koko (työ)yhteisöön.

Narsistinen käyttäytyminen on tarttuvaa. Se, että narsistin toilauksiin ei puututa, antaa toisille(kin) signaalin, että käytös tai toimintatavat hyväksytään ja tämä rohkaisee toisiakin samanmoiseen. Tilanne synnyttää reaktioita myös toiseen suuntaan: Jotkut asettuvat poikkiteloin, vastustamaan epäsosiaalista käyttäytymistä. Sosiaalipsykologia tuntee muun muassa Philip Zimbardon järkyttävät koetulokset, joista Tiedelehti on uutisoinut otsikolla  Pahuus puhkeaa helposti

Perustelu 2: Narsismi rappioittaa yhteistyön

Pelkoperustaisissa yhteisössä syntyy useita pieniä voiman keskittymiä, jotka ovat vieläpä suhteellisen pysyviä.

Näennäinen yhteen hiileen puhaltamisen ilmapiiri vahingoittaa ja rohkaisee epäsosiaaliseen käytökseen. Yhteyttä ja keskinäistä kunnioitusta ei pääse syntymään. Hedelmänä on kunnioituksen puute, vastakkainasettelu, keinottelu ja pelon ilmapiiri.

Epäterve kilpailu tuo mukanaan epäterveen pyrkimyksen täydellisyyteen ja äärimmäisen pyrkimyksen välttää virheitä. Erityisesti luovia ratkaisuja on vaikea syntyä tässä ilmapiirissä. Esimerkiksi ongelman ratkaisu vaikeutuu varuillaan olon ilmapiirissä.

Epäterve kilpailu pakottaa keskinäiseen kilpailuun ja johtaa esimerkiksi tiedon pitämiseen itsellä ja/tai tiedon jakamiseen pelkästään samoin ajattelevien kanssa.

Narsisti käyttää toimintaympäristössään hajota ja hallitse -taktiikkaa. Toiset hän ylentää, toiset alentaa – sen mukaan, miten hän laskelmoi ympäristönsä palvelevan hänen tarkoitusperiään.

Narsisti kylvää ympärilleen suoraa ja välillistä tuhoa, kuten toivottomuutta, voimattomuutta niiden keskuudessa, jotka ovat joutuneet joko nokkapokkaan narsistin kanssa tai hänen antamaansa – työntekijän kykyjen kannalta joko toisarvoiseen tai  suorastaan väärään – tehtävään.

Narsisti sitouttaa projekteihinsa ihmisiä, jotka ovat epävarmoja itsestään. Nämä saattavat alkaa käyttäytyä kuin narsisti.

Narsistin saastuttamassa yhteisössä vallitsee epäluulon ilmapiiri. Tietoisesti tai tiedostamattomasti yhteisö toimii narsistin pelossa. Yhteisössä on entistä vähemmän vuorovaikutusta. Luovia ideoita ja ratkaisuja jaetaan harvemmin, koska pelätään narsistin reaktioita – tai sitä, että narsisti tai tämän tukija nappaa ideasta kiinni ja siitä kunnian.

Laajemman englanninkielisen artikkelin pääset lukemaan täältä

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s