MINÄ OLEN antanut …

Ne seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta palasivat iloisina ja sanoivat: “Herra, pahat hengetkin tottelevat meitä, kun käskemme niitä sinun nimessäsi.” — Niin, minä olen antanut teille vallan: te voitte polkea käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä se vahingoita teitä.

Luukkaan kuvauksesta välittyy kuva ihmeissään ja innoissaan olevista Jeesuksen seuraajista: Uskomatonta! Pahat hengetkin tottelevat meitä, kun käskemme niitä sinun nimessäsi!

Näytti siltä, että se, mitä Jeesus oli tehnyt seuraajiensa silmien edessä tapahtui nyt heidän omien silmiensä nähden Jeesuksen nimessä.

Jeesus jatkaa: Minä olen antanut teille vallan… Te voitte polkea käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa eikä mikään vahingoita teitä.

MINÄ OLEN antanut vallan. Todellista arvovaltaa vihollisen voiman ja vaikutuksen yli ei ole Jeesuksen Kristuksen ulkopuolella.

Luukkaan käyttämä sana [pas] kuulostaa pieneltä yksityiskohdatta. Pienuudestaan huolimatta sana tuo lauseeseen tehoa: Mitä tahansa, aivan kaikkea… ts. mikään ei ole tämän Jeesuksen seuraajissaan vaikuttaman auktoriteetinεξουσια [eksousia] ulkopuolella. Mikään vihollisen voima ei ole heitä vahingoittava.

Menneinä vuosina kohtasin väärää opetusta auktoriteetista. Sen lisäksi auktoriteetista opettaneiden hengellisen kentän vaikuttajien oma elämä osoittautui kaikkea muuta kuin hyväksi esimerkiksi Kristuksen seuraajan elämästä: Uskotellulla auktoriteetilla manipuloitiin hätääkärsiviä ja/tai hyväuskoisia. Samalla auktoriteetilla saatettiin rahastaa suolaisia summia “vapauttamispalvelusta”. Kaiken huipuksi monet opetusta seuranneet löytyivät oman elämänsä raunioilta uskonsa menettäneinä. Tämä sai minut kavanhtamaan sanaa auktoriteetti.

Kuitenkin auktoriteetti on aivan oikea sana kääntämään kreikan sana εξουσια [eksousia]. Kysymys on nimenomaan arvovallasta, jossa asioita tapahtuu. Samassa yhteydessä puhutaan vihollisen voimasta δυναμις [dunamis]. Siinä on kysymys kyvystä ja voimasta tehdä asioita. Se on eri asia kuin arvovalta. – Vaikka tämä kuulostaa sanoilla leikittelyltä, ero on tärkeä ymmärtää: Jeesuksella Kristuksella on arvovalta yli vihollisen voiman; vihollisella ei ole tässä mielessä arvovaltaa, vaan rajallinen voima ja kyky tehdä asioita – ja tämä voima ja kyky on alamainen Jeesukselle Kristukselle.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s