Pelkokerroin

No comments

Jähmettävä pelko.

Pelko juontaa juurensa kielteisiin kokemuksiin. On tapahtunut jotain, mikä saa pelkäämään.

Minun pelkoni on liittynyt elämäni narsistisotkun sekavaan jälkipuintiin.

Pelkoni on ollut yhtä moniulotteinen kuin narsistisen ihmisen lonkerot. Se on ollut pelkoa kaikkea kohtaan, mihin elämäni narsistit ovat käpälänsä laittaneet – ikään kuin kaikki olisi muuttunut pahaksi heidän käsissään.

Jälkikäteen ymmärrän pelon olleen yliampuvaa, vahvasti liioiteltua. Narsistinen uho ja kaikkivoipaisuuskuvitelmat eivät merkitse sitä, että hän olisi kaikkivaltias.

Kun pelko asettuu oikeisiin mittasuhteisiin, olo helpottaa kummasti. Luvatussa maassa ei olekaan jättiläisiä. Kaikki on Jumalan tiedossa ja Hänen lupaustensa varassa. Hän tietää prikulleen myös vastustuksen.

Minun pelkoni kietoutui yhteen vyyhteen narsismin, hengellisyyden, karismaattisuuden, jne. kanssa. Seuraus oli hengellisyyden ja karismaattisuuden pelko. Logiikkani mukaan yhden mädän omenan löytyminen merkitsi automaattisesti koko omenasatsin mätyyttä.

Kun aloin hahmottaa asioiden oikeat mittasuhteet, tajusin, että kysymys on muutamasta pilaantuneesta kohdasta muutamassa omenassa. Koko hengellisyys tai kaikki karismaattisuus ei ole kartettavaa.

Jeesus on käyttänyt “pietarimetodia”: lähestynyt ymmärrettävällä, käytännöllisellä, kipukohtiin pureutuvalla tavalla.

Joskus pelon voittamisessa on erittäin terveellistä joutua pelon kanssa äärirajoille, tekemään jotain, missä joutuu ylittämään pelon.

Pari päivää sitten viittasin Kyösti Erkinkorven särmäsaarnaan. Siinä hän toi näkökulman, jota en ole tullut ajatelleeksi.

Jairos, synagogan esimies lähestyi Jeesusta ja anoi tätä tulemaan kotiinsa ja parantamaan tyttären. Saarnaa kuunnellessani minulle valkeni, minkä riskin Jairos otti. Jeesus jakoi ihmisten mielipiteet. Erityisen kärkkäästi Jeesusta vastaan olivat juutalaiset uskonnolliset johtajat. Heille ennenkuulumattomia ihmeitä ja Jumaan valtakunnasta radikaalisti opettava “kohu-Jeesus” oli uhka. Yksi seuraus oli johtajien antipatiasta oli se, että he alkoivat erottaa Jeesuksen kanssa kaveeravia synagogan yhteydestä ts. käyttää pakkotoimia ja pelokkeita.

Jairoksen teko oli erittäin rohkea. Jairos tuli Jeesuksen luo keskellä kirkasta päivää ja keskellä väkijoukkoa, josta suurin osa tunsi hänet.

Jairoksen halu kohdata Jeesus asioidensa kanssa oli suurempi kuin ympärilläolevien mielipide tai uhka joutua ulos synagogasta ja asemasta, joka hänellä oli.

Jairos -kertomuksen äärellä löydämme vielä toisenkin pelkokertoimen, jonka Jairos joutui kohtaamaan: mahdottomista mahdottomimman tilanteen. Tytär, jonka vuoksi hän oli Jeesuksen luo tullut, oli kuollut.

Jeesus vastaa:

Älä pelkää, vaan usko.

Samantapaiset sanat on kirjoitettu Jesajan 43. lukuun:

Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi.

Pelkokertoimen ratkaisee se, kun tajuamme, KUKA on KANSSAMME.

Kehottaessaan olemaan pelkäämättä Jumala vetoaa itseensä ja tekoihinsa:

Minä olen sinut luonut

Ja nyt — näin sanoo Herra,
joka sinut loi, Jaakob,
joka sinut muovasi, Israel:

Minä olen lunastanut sinut

— Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut.

Minä olen sinut nimeltä kutsunut,
sinä olet minun

Näitä lauseita seuraa lupaus täydellisestä huolenpidosta pelottavissa ja kuluttavissa tilanteissa:

Kun kuljet vesien halki, minä olen sinun
kanssasi,
kun virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa,
kun astut tulen lävitse, sinä et pala
eikä liekki sinua polta.

Minä, Herra, olen sinun Jumalasi
Minä, Israelin Pyhä, olen sinun pelastajasi.

– Ja vielä:

Koska olet arvokas minun silmissäni,
koska olet kallis ja rakas…

Tämän jälkeen tulee sarja Jumalan lupauksia, joissa Hän jämäkästi lupaa paluuta Luvattuun maahan, vapautta jokaiselle, jonka Hän on kunniaksensa luonut.

Seuraava Paavalin rukous piirtää meille kuvan valtaisasta Kaikkivaltiaasta, jonka alle kaikki on alistettu.

ÄLÄ PELKÄÄ, MINÄ OLEN SINUN KANSSASI

-kehotuksella on jykevä kaikupohja:

Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet, ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa, ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja, ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa. Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakuntansa pääksi. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s